Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Op vrijdagmorgen wordt om de twee weken christelijke meditatie gegeven in het Meester Geertshuis. Tijdens deze meditaties kan geproefd worden van de rijkdom van christelijke meditatievormen. De ochtenden worden gekenmerkt door een open, gastvrij, oecumenisch karakter. Iedereen kan meedoen van welk geloof dan ook. Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten met de andere deelnemers.

Deze ochtenden vinden plaats op de vrijdagochtenden in de oneven weken,
van 10 tot 11.30 uur.

Opgave voor deze ochtenden kan door een mailtje te sturen aan de administratie. Er wordt dan via de mail een herinnering voor de eerstkomende meditatiesessie verstuurd en ook wordt overige informatie toegestuurd zoals de gebruikte meditatieteksten.

De meditaties worden gehouden onder leiding van Hans van Kerklaan, een ervaren mediteerder en gepensioneerd RK pastoraal werker. Meer informatie: jtmkerklaan@gmail.com

Enige achtergronden over mediteren:

Aan hand van meditatie oefeningen proberen we meer open te geraken
voor een dieper gewaarworden van de werkelijkheid in en om ons heen.

We leven zo snel en zo veel in ons hoofd, dat we vaak vergeten om
echt contact te maken met ons lichaam of
met wat zintuigelijk direct voor onze neus gebeurt, laat staan dat we
aandacht hebben voor de spirituele kern van onze persoon,
waardoor je pas echte innerlijke vrede kunt gewaarworden.

Zo’n meditatie oefening kan zijn stil te staan bij een Bijbeltekst
en te kijken wat er dan bij je opkomt en hoe je je verhoudt tot het Bijbelverhaal.

Andere meditatie oefeningen die we gebruiken zijn bijv. zgn. bodyscan, lichte gymnastiekoefeningen, en het samen stil zijn

Een oefening kan ook zijn een icoon centraal te stellen in de meditatie.
Hieronder vind je een voorbeeld van een iconenmeditatie die je zelf thuis kunt doen.

Voorbeeld van een meditatieoefening: mediteren met ikonen

Mediteren met iconen dus. Maar wat zijn iconen?
Iconen zijn afbeeldingen van Christus, van heiligen of bijbelse taferelen.
Iconen worden ook wel  “vensters naar de eeuwigheid” genoemd,
omdat ze op een of andere manier ons helpen contact te maken met
de spirituele werkelijkheid achter de afgebeelde persoon of situatie .
Een icoon is niet in de eerste plaats een kunstwerk dat de individualiteit
en de uitzonderlijke creativiteit uitdrukt van de kunstenaar (zoals in de Westerse kunst vaak het geval is)
maar vooral een sacraal en liturgisch voorwerp dat verwijst naar de Schepper achter alle dingen.
Door de icoon heen probeert de Eeuwige contact met ons te maken
en ons te betrekken bij Zijn hemels leven, ons met heel onze persoonlijkheid te laten participeren
in het leven dat Hij met ons wil delen. De wereld is niet plat of leeg, niet uitsluitend een what you see is what you get. Achter de oppervlakte van de dingen gaat een geheim schuil.

Icoonmeditatie voor jezelf: (om thuis uit te proberen)


Pinkster icoon

Steek een kaars aan bij de icoon,
En zeg het volgende korte gebed:

Gezegend zijt Gij, God,
bron van alle leven,
die de morgen ontbood
En het licht hebt geroepen
zegen ook mij met Uw licht

(Stilte)

In de naam van Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Sta daarna nog even stil, in een woordeloos gebed
om aandacht en openheid voor wat je in deze meditatie mag ontvangen.

Bekijk de ikoon rustig en kijk wat er bij je opkomt.
Heeft de ikoon je iets speciaals te zeggen.
Valt je iets bijzonders op wat vragen bij je oproept, of je aandacht trekt.
Is er een connectie met je eigen leven?
Is er een bepaalde kleur die je iets zegt,
een bepaald onderdeel in de schildering?

Kom nu tot het schouwen van de icoon
Laat zoals bij alle meditaties, alle gedachten, cognities en cognities los.
Wees helemaal aanwezig, in het hier en nu.
laat je blik volledig op de icoon rusten, zonder te interpreteren.
Voel een verbinding van de Goddelijke liefde door de icoon heen naar jouw hart.
Besef dat het prototype van de icoon er vele eeuwen eerder was dan jij.
Besef dat Christus, naar wie alle iconen verwijzen, je eerder riep en eerder
in liefde naar je keek dan dat jij tot de ikoon kon naderen.
In het schouwen vervloeien de grenzen tussen subject en object,
tussen jou en de presentie en de glorie van de Heer, in en achter de icoon.

Sta tot slot stil bij wat wat je aandachtig aanschouwen je heeft gebracht,
en spreek in je hart tot God een dankgebed hiervoor uit.

Bron: Lex Boot, Kleine gids voor christelijke meditatie, Boekencentrum, Zoetermeer, 2012.