Doneer

Deventer geeft Warmte! 

Door de sterke stijging van de energieprijzen en  hoge inflatie is het dagelijks leven flink duurder geworden. Voor deze minimuminkomens is er voor 2023 nog een energiecompenstatie. Bij veel mensen is  de bestaans-zekerheid in het geding. Onze ervaring is dat veel mensen geen reserves meer hebben. Gaat er dan iets stuk of groeien de kinderen van hun fiets of uit hun bed, dan kan daarin niet worden voorzien.

Doneren! 

Wilt u iets betekenen voor een ander die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen in deze periode, doneer dan nu via de onderstaande QR-code of maak het bedrag over op het onderstaande bankrekening. 

Deze actie loopt tot en met 1 februari 2023

Wie het nu goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid en solidariteit tussen mensen, juist in deze tijd. 

Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD) en het Meester Geertshuis slaan voor de derde keer de handen in elkaar. De kerken verbonden in KDD en het Meester Geertshuis organiseren opnieuw de actie ‘Deventer geeft Warmte’.   

Wie komen in aanmerking? 

De bijdrage is bedoeld voor inwoners van Deventer die zelf een energierekening betalen en in de problemen komen door stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum. Daarbij worden de volgende netto maandbedragen gehanteerd: 

  • Alleenstaande :  • € 1386,95
  • Gehuwd/Samenwonend: • € 1981,34 

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

De giften komen ten goede aan de mensen die een aanvraag doen. Gemaakte kosten komen voor rekening van de actie Deventer geeft Warmte.

Geeft u ook warmte? 

Geven kan via onderstaande QR code of door een gift over te maken op bankrekeningnummer
NL63 RABO 0348 7289 56 

t.n.v. noodfonds Meester Geertshuis 

o.v.v. Deventer geeft Warmte