Spreekuur voor hulpvragen

Nederland is een land met regels. Voor veel mensen wordt het steeds ingewikkelder daarmee om te gaan. Zij kunnen niet of moeilijk hun weg vinden door procedures en bij instanties. Ze weten daardoor ook weinig over de mogelijkheden die er zijn. Heb je vragen waar je zelf niet direct uitkomt, of weet je niet precies bij wie je terecht kunt voor een bepaalde (aan)vraag, of heb je gewoon behoefte aan een gesprek over je situatie, loop dan tijdens het spreekuur even binnen en we kijken samen wat er mogelijk is. De vrijwillige medewerkers van het Spreekuur voor Hulpvragen kijken samen met jou wat op dat momenten nodig is om te doen en brengen je eventueel in contact met instanties die je kunnen helpen.

Waar en wanneer

Woensdag van 10.00 – 12.00 uur is er een inloopspreekuur. Je kunt zo binnenlopen.

Vrijdag van 12.00 – 15.30 uur is er een spreekuur op afspraak. Als je vraag meer tijd kost, kun je bellen voor een afspraak naar 0570-613340.

Wanneer je niet kunt komen op de bovengenoemde tijd, is het mogelijk om een andere afspraak te maken. Stuur dan e-mail naar spreekuur@meestergeertshuis.nl. Vermeld kort je vraag en zo mogelijk je telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Bellen kan ook naar het algemene nummer van het Meester Geertshuis 0570 – 613340. Wordt er niet opgenomen, spreek dan je naam en telefoonnummer in. Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld door een van onze medewerkers.

Voorbeelden hulpvragen

  • Je hebt hulp nodig en weet niet goed waar je terecht kan;
  • Je hebt behoefte aan een luisterend oor;
  • Je hebt geen geld voor je levensonderhoud, bijvoorbeeld omdat je in afwachting bent van inkomen, een uitkering of vanwege een schuldenregeling;
  • Je bent dak- of thuisloos en weet niet hoe je weer kan opstarten;
  • Je hebt moeite met formulieren;
  • Je ligt wakker van je financiële situatie en ziet door de bomen het bos niet meer.

Praktische hulp

Er kan in noodsituaties leefgeld, een lening of in overleg met de voedselbank een voedselpakket verstrekt worden. Indien nodig kunnen maaltijd- en kledingbonnen worden verstrekt.