Bed Bad Brood voorziening

De gemeente Deventer biedt een sobere opvang aan mensen die geen verblijfsvergunning hebben in Nederland, maar om verschillende redenen nog niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Deze In de Bed Bad Brood voorziening (BBB) is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Deventer en het Meester Geertshuis, waar een tiental ongedocumenteerde vluchtelingen tijdelijk onderdak kunnen vinden. Vrijwilligers van het Meester Geertshuis zijn daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners van BBB.

Aanmelding

Om toegelaten te worden tot de BBB oordeelt een plaatsingscommissie op basis van criteria, zoals:

  • Binding met de regio Deventer – Zutphen;
  • Perspectief bij een nieuw te starten procedure;
  • Bereidheid mee te werken aan terugkeer.

Stuur kopie van W-document (beide zijden), contactgegevens zoals telefoonnummer en bij voorkeur een kopie van het laatste IND-besluit (verslag gehoor)

Gegevens sturen naar Bert de Waal via bertw@meestergeertshuis.nl of bel (06) 45 71 24 31