Helpende hand nodig?

Het Meester Geertshuis is een vrijplaats waar je elkaar kunt ontmoeten. Voor de goede orde: we zijn geen hulpverleners in de strikte zin van het woord. We trachten zorg te geven, we kijken naar wat er bij je speelt en voor welke opgave je staat. We willen weten hoe het je is. We ondersteunen je om je eigen kracht te versterken. We lopen een stuk samen met je op en doen niets zonder dat je daarmee akkoord bent.

Daarom hebben wij onder meer een Spreekuur voor hulpvragen en een team van Budgetcoaches.