Budgetcoach worden?

Informatie voor potentiële budgetcoaches

Het Meester Geertshuis (MGH) ondersteunt mensen die financiële problemen hebben en geen kans zien meer hun situatie zelf aan te pakken. Dat is het werk van twintig budgetcoaches met de coördinator.
De groep budgetcoaches van het MGH bestaat uit gepensioneerden, studenten en mensen die een baan zoeken. Werkgevers reageren positief op dit vrijwilligerswerk en daardoor is er verloop onder de coaches. Op dit moment zijn er te weinig om direct te kunnen voldoen aan een nieuwe hulpvraag. En dat is wel wenselijk. Als iemand eindelijk de stap zet en hulp zoekt, is de nood hoog, vaak heel hoog en het MGH wil graag meteen helpen.

Wat zoeken wij?

Betrokken mensen, die op huisbezoek gaan, kunnen luisteren en aandacht willen schenken aan de hulpvrager. Die volhouden als het lastig wordt. Goede communicatieve vaardigheden zijn van belang. Enige affiniteit met administratie, cijfertjes, financiën en wettelijke regels is wenselijk. MBO+/ HBO niveau. Een budgetcoach werkt zelfstandig en bepaalt zelf hoe hij ondersteunt en de tijd hij daar aan besteedt. Eén tot twee uur per week is het gemiddelde.

Wat bieden wij?

Boeiend en uitdagend werk dat er toe doet. In samenwerking met de andere budgetcoaches, de coördinator en de Budget Adviesdienst Deventer (BAD). Hier kan de budgetcoach altijd op terug vallen. Er is goed contact met de wethouder en de sociale dienst van de gemeente. De know-how en het uitgebreide netwerk van het MGH geeft rugdekking.
Voor de start is er een training van drie dagdelen, ontwikkeld in samenwerking met het BAD en Carinova. Elk kwartaal ontmoeten de coaches elkaar en belicht een gastspreker een bepaald aspect van dit vrijwilligerswerk.
En dat alles onder de vlag van het MGH, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar staan hoog in het vaandel.

Interesse voor een functie als budgetcoach? Functie-informatie is beschikbaar via administratie@meestergeertshuis.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail “Functie-informatie budgetcoach”.

Schuldenproblematiek in Deventer

Veel mensen hebben geen idee van de schuldenproblematiek in Deventer en omgeving, één op de vijf! En de meesten zijn niet in staat op eigen kracht van een schuld af te komen. Budgetcoaches zijn heel hard nodig.

Kunt u niet actief zijn, maar wilt u extra activiteiten mogelijk maken, dan is een gift meer dan welkom op banknummer NL40 RABO 01327 15317, ten name van de Stichting Meester Geertshuis.

Ook kunt u Vriend van het Meester Geertshuis worden, lees hier meer.
Zie ook de informatie over onze ANBI-status.