Vriend/donateur worden?

Het oecumenisch diaconaal centrum is een initiatief van de protestantse, remonstrantse, doopsgezinde, en katholieke kerk in Deventer. Samen met de gemeente Deventer betalen zij het grootste deel van de kosten van het Meester Geertshuis. Voor de overige kosten zijn wij afhankelijk van de giften van donateurs.

Wilt u ook ons werk structureel steunen? U kunt uw donatie overmaken of automatisch laten incasseren op het banknummer NL 40 RABO 0132 7153 17 t.n.v. Stichting Meester Geertshuis, Deventer.
Wilt u een eenmalige gift doen, of een legaat nalaten aan de Stichting Meester Geertshuis, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden daartoe.

Het Meester Geertshuis heeft de ANBI-status. Uw giften en legaten zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie: administratie@meestergeertshuis.nl of tel. 0570-613340.