Vraag aan

Uitleg Deventer geeft Warmte  

Deventer geeft Warmte is een actie van het Kruispunt Diaconaal Deventer in samenwerking met het Meester Geertshuis. Vanuit het KansFonds is de actie ondersteund met een mooi geldbedrag. Ook particuliere gevers ondersteunen de actie door hun energiecompensatie te doneren. 

U kunt een aanvraag doen bij Deventer geeft Warmte als u in de knel komt vanwege de hoge energieprijzen en de hoge inflatiekosten. De hulp of bijdrage is bedoeld als eenmalige ondersteuning en niet voor structurele hulp. Aanvragen kunnen tot 15 maart worden ingediend. 

Wat moet u weten voordat u een aanvraag doet bij Deventer Geeft Warmte? 

Als u een vooraanvraag doet met dit formulier op deze site, ontvangt u een email met de vraag waarvoor u hulp nodig heeft en een bestand met een budgetplan. U vult deze voor zover mogelijk in. Komt u daar niet helemaal uit of helemaal niet uit, dan kunt u daarbij hulp krijgen. Bel in dat geval naar 0570-613340 of mail naar deventergeeftwarmte@meestergeertshuis.nl    

Wanneer kom ik aanmerking? 

Er zijn criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit Deventer Geeft Warmte. 

Wij toetsen op inkomen of maandelijks leefgeld.  

Studenten komen niet in aanmerking.

Situatie 1 

  • U heeft een inkomen van maximaal 120% van het minimum inkomen.  

Dit is € 1.244,54 voor een alleenstaande, en 

          € 1.777,92 voor gehuwden en samenwonenden. 

  • U heeft een budgetplan 
  • U heeft een geldig pasje van de Voedselbank dan is er geen extra toets nodig. 

     OF 

Situatie 2 

  • U heeft een hoger inkomen dan 120% van het minimum inkomen maar uw maandelijks budget voor leefgeld bedraagt niet meer dan in de onderstaande tabel is aangegeven. Uw leefgeld kunt u berekenen aan de hand van een budgetplan.  
  • U heeft een budgetplan. 
  • U heeft een geldig pasje van de Voedselbank, dan is er geen extra toets nodig.