Vakantiegeld Samen Delen

Actieperiode:  15 mei tot en met 15 juli 2024

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt!

Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die het  Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD) dit jaar weer organiseert in samenwerking met het Meester Geertshuis. Vanaf 15 mei tot en met 15 juli 2024 kun u een gift geven of een aanvraag indienen.

Verschillen groeien

Veel mensen hebben een goed inkomen. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen en is er ruimte om op vakantie te gaan.

Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De inflatie en de onzekerheid over de toekomst – mede door de oorlog in Oekraïne – brengt een grote groep mensen in problemen.

Plannen maken voor een vakantie is er dan helemaal niet bij. Het is al een hele kunst om de huur, ziektekostenverzekering, energierekening en de dagelijkse boodschappen te betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat of dat er schoolspullen voor kinderen gekocht moeten worden.

Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van KDD, bestaande uit 12 kerken in de gemeente Deventer. Het staat eenieder vrij om te doneren. Met dit initiatief dragen we in de zomer een steentje bij aan de situatie van krapte waarin steeds meer mensen terecht komen.

Doneren

In mei ontvangen veel mensen die het goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld.

Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid en solidariteit tussen mensen.

Geven? Dat kan via de QR-code.                                                              

Of via bankrekeningnummer  NL 63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld samen delen

De giften komen geheel ten goede aan Vakantiegeld Samen Delen Een deel van het geld zal worden ingezet voor een groepsactiviteit voor mensen in eenzaamheid die binnen de criteria vallen.

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen worden gedaan worden tot en met 15 juli door mensen zelf waarvoor Vakantiegeld Samen Delen is bedoeld. Zij kunnen een door hen ondertekend aanvraagformulier toesturen naar vakantiegeldsamendelen@meestergeertshuis.nl of toesturen naar Meester Geerthuis, Assenstraat 20, 7411 JT Deventer.

Bewindvoerder en hulpverleners kunnen hun cliënten attenderen op Vakantiegeld Samen Delen maar niet voor hen aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U woont in de gemeente Deventer
 • U heeft een jaar of langer een inkomen van maximaal 120% van het minimuminkomen:
  • Gehuwden/ samenwonenden                € 2.069,30
  • Alleenstaande/ alleenstaande ouder     € 1.473,56
 • U voert een zelfstandig huishouden en ontvangt geen aanvullende zorg vanuit de instelling of woonvorm waarin u eventueel verblijft.
 • U laat zich bij het indienen van de aanvraag wellicht helpen door iemand, maar u heeft de aanvraag persoonlijk ondertekend.
 • Studiefinanciering telt niet mee voor het gezinsinkomen. Zelfstandig wonende studenten kunnen niet aanvragen.
 • Om in aanmerking te komen maakt het uiteraard niet uit of een aanvrager tot een geloofsgemeenschap behoort.

Komt u in aanmerking voor de actie, vul dan het aanvraagformulier in. Het is noodzakelijk dat u het volgende meestuurt:

 • Een kopie van uw maandinkomen van u zelf en uw eventuele partner of huisgenoot.Een kopie van uw maandinkomen van u zelf en van uw eventuele partner of huisgenoot.
 • Een jaaropgave van uzelf en van uw eventuele partner of huisgenoot.

Het binnengekomen bedrag wordt in juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bijdrage wordt toegekend. We zijn afhankelijk van het bedrag dat gedoneerd wordt. Aan een aanvraag kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook is het niet mogelijk om over de toekenning van een aanvraag in beroep te gaan.

Over de actie is contact met de gemeente Deventer. Zo voorkomen we dat mensen die een bijdrage ontvangen daardoor in de problemen komen. Mens die in de schuldsanering zitten, ontvangen een gift in natura.

We gaan strikt vertrouwelijk om met de gegevens van gevers en ontvangers. Heeft u vragen neemt u dan contact op via vakantiegeldsamendelen@meestergeertshuis.nl