NIEUWS

Deventer geeft warmte!

Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis slaan de handen in elkaar. Nu organiseren de verbonden kerken en het Meester Geertshuis de actie ‘Deventer geeft warmte’.

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Hoe ga je dan alles betalen?

Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis slaan de handen in elkaar. Nu organiseren de verbonden kerken en het Meester Geertshuis de actie ‘Deventer geeft warmte’. Wie het goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd.

Deze actie loopt tot en met 14 februari 2022

Wie komen in aanmerking?
De bijdrage is bedoeld voor inwoners van Deventer die zelf een energierekening betalen en in de problemen komen door stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum. Daarbij worden de volgende netto maandbedragen gehanteerd:

  • Alleenstaande:                 € 1.244,54
  • Gehuwd/Samenwonend: € 1.777,92

Klik hier om de PDF flyer te lezen
Klik hier voor het inschrijfformulier voor de aanvraag

Doneren

Geeft u ook warmte?
Geven kan via de onderstaande QR code of door een gift over te maken op bankrekeningnummer
NL 63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis
o.v.v. Deventer geeft warmte


Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI)
100% van de opbrengst gaat naar de ontvangers.

Ontvangen

Aanmelding door hulpverleners
Mensen kunnen worden aangedragen door bv. de Voedselbank, budgetcoaches, bewindvoerders of hulpverleners. Zij kunnen samen met hun cliënt een aanvraag indienen.
U hoeft bij aanmelding door hulpverleners geen bijlagen mee te sturen.
Klik hier om het aanvraagformulier te openen.

Zelf aanmelden
U kunt ook uzelf aanmelden als u denkt in aanmerking te komen.
Als u uzelf aanmeldt, stuurt u dan een recente inkomensspecificatie mee en een recente maandnota van uw energierekening.