Krachtvoer activiteiten

Elke tweede donderdag van de maand, 09:00 – 12:00 uur

Krachtvoer is er voor mensen die wel wat inspiratie kunnen gebruiken.
Krachtvoer gaat uit van en stimuleert de veerkracht van de deelnemers en hun talenten. De ochtend gaat om ont-moeten en het ondersteunen van elkaar met aandacht voor nieuwe energie en inzichten.

(op de foto: Manon Peters, zij maakte als student beeldend vaktherapie aan de HAN, een eigen doodskist als opdracht over kwetsbaarheid)

Doodleuk – oriënteren op de eigen dood

Donderdag 16 mei

Workshop, verzorgd door Marianne Roosdorp, Annemiek van Reenen, met medewerking van Arriette de Groot.

In een zonnig jaargetijde gaan we bij Krachtvoer de blik richten op het eigen overlijden. Dat doen we op een speelse manier, aan de hand van een kaartspel. Zo komen allerlei aspecten aan bod, bijvoorbeeld: wat gebeurt er met je lijf? Heb je daar wensen bij?
Maar ook psychische aspecten, hoe ga je om met angst voor de dood? Hoe gaan we om met lijden? Hoe kijken we naar leven en dood, en helpt geloof daarbij? Maar ook:: wat willen we met en van onze naasten? en praktisch: hebben we nog veel op te ruimen of na te laten? Geen kleine vragen.
De workshop wordt geleid door een van onze Krachtvoerleden, Marianne van Roosdorp, zij heeft kennis van de stand van zaken rond euthanasie en levenseinde, en door Annemiek van Reenen, met ervaring op het gebied van rouw, verlies en zingeving.
Tegen het einde kunnen er nog vragen gesteld worden aan Arriette de Groot, zij heeft naast haar werk als coördinator budgetcoaches in het Meester Geertshuis, de opleiding nabestaandenzorg voltooid.

We beginnen zoals gewoonlijk, om 09 uur met een gezamenlijk ontbijt dat ieder voor zich meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig. Entree €2,00

Wil je je aanmelden of meer weten, neem dan contact op met Annemiek van Reenen – annemiek@meestergeertshuis.nl of (WhatsApp) 06 231 666 75

Mensen die geïnformeerd worden via de groepsapp Krachtvoer, kunnen zich ook via die app aanmelden.

Bekijk meer activiteiten