ANBI

ANBI

Het Meester Geertshuis is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Meester Geertshuis aftrekbaar zijn voor de belasting.

  • Banknummer NL40 RABO 0132 715 317 
  • KVK: 081 595 86
  • RSIN: 8179 77 223

Formulier ANBI fonds werving

Jaarplan 2022

Beleidsplan 2021-2024

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016