Spreekuur voor hulpvragen

Spreekuur voor hulpvragen:
Informatie, advies verwijzing

Nederland is een land met regels. Voor veel mensen wordt het steeds ingewikkelder daarmee om te gaan. Zij kunnen moeilijk of niet hun weg vinden door procedures en instanties, en weten daardoor ook weinig over de mogelijkheden die er zijn. Daarom is er het Spreekuur voor hulpvragen in het Meester Geertshuis op woensdagen van 11.00 uur tot 13.00 uur. Dit spreekuur wordt gehouden door de coördinator samen met een deskundige vrijwilliger.

Heb je vragen waar je zelf niet direct uitkomt, of weet je niet precies bij wie je terecht kunt voor een bepaalde (aan)vraag, of heb je gewoon behoefte aan een gesprek over je situatie, loop dan even binnen en we kijken samen wat er mogelijk is. Je kunt ook een afspraak maken per mail: spreekuur@meestergeertshuis.nl.

Bij het Spreekuur krijgen we ondersteuning van de caritas en de diaconie van de kerken. In de praktijk kan daar ook doorverwijzing of bemiddeling naar instanties of hulpverlening bij horen.

Zie ook de pagina Budgetcoach.