Christelijke meditatie

Vrijdag oneven weken van 10:00 tot 11:30 uur

In deze tijd waarin van alles gebeurt en in beweging is, en mensen druk zijn met werk en met zichzelf, is het goed om af en toe even stil te staan en tot rust te komen.
Daarbij zou christelijke meditatie behulpzaam kunnen zijn.

Christelijke Meditatie is een heel oude vorm van meditatie die vooral in kloosters en bij kluizenaars vanaf de vroegste eeuwen van het christendom werd gepraktiseerd. In de huidige tijd denken we bij meditatie al gauw aan oosterse vormen ervan zoals zen ed. Maar er bestaat ook een oecumenische, christelijke persoonlijke verdieping naast kerkdiensten en andere activiteiten. De belangrijkste vorm van christelijke meditatie werkt met bijbelteksten en teksten van bijv. Augustinus, Etty Hillesum ed. De meditatie gebeurt in groepsvorm om elkaar te ondersteunen.

De meditatie wordt geleid door Hans Kerklaan, gepensioneerd pastor en presentiewerker. Bij afwezigheid van Hans wordt de groep geleid door een van de andere deelnemers.

Als begeleider heb ik me, na mijn pensionering als gevangenispastor (rk), verdiept in deze vorm van meditatie. Het  doet ons goed om er mee bezig te zijn.”                                                                                     Hans Kerklaan


Wil je kennismaken of je verdiepen in christelijke meditatie dan kan dat bij de meditatiegroep in het Meester Geertshuis. De huidige deelnemers komen van verschillende kerken en achtergronden. Behalve de meditatie is er altijd uitwisseling van gedachten na afloop van de meditatie bij de koffie/thee.

U kunt zich opgeven via: jtmkerklaan@gmail.com of via administratie tel. ‪0570-613340/ ‪0634224305

Als voorbeeld een schrift- of bijbelmeditatie

Structuur van een schriftmeditatie (ter voorbereiding van de begeleider)
1. Begroeting
2. Lichaamsoefening
3. Gaan zitten
4. Waarnemen van het lichaam in het zitten (vroeger bodyscan)
5. Korte stilte van ongeveer 10 minuten
6.Tekst lezen (mystiek schrijver)  of een tekst die past bij de Bijbeltekst.
7. Bijbeltekst
8. Stilte van 15 – 20 minuten
9. Ritueel om af te sluiten (meestal een gedicht)
10. Mogelijkheid openen om iets te zeggen
11. Afsluiting

Nagesprek met koffie of thee en afscheid.

Bekijk meer activiteiten