Vacature coördinator activiteiten en inloop

Taakomschrijving coördinator activiteiten en inloop

Stichting het Meester Geertshuis is een inloophuis in het centrum van Deventer. Er zijn drie beroepskrachten in dienst van de Stichting en er zijn ruim tachtig vrijwilligers die zich inzetten voor onze bewoners, bezoekers, klanten en deelnemers.

Eén van de clusters van het Meester Geertshuis (MGH) is de Bed-Bad-Brood & Begeleidings- voorziening -BBB+B Ons Thuis- voor een tiental veelal ongedocumenteerde asielzoekers. Aanvragen voor toelating worden zorgvuldig onderzocht op kansen van succesvolle nieuwe procedures.

Het Meester Geertshuis heeft een vacature voor een Coördinator Activiteiten en Inloop. De uitvoeringstaken zullen worden verdeeld over het cluster Activiteiten en Inloop bij het Meester Geertshuis en over het cluster BBB+B Ons Thuis.

De coördinator Activiteiten en Inloop geeft leiding aan de verschillende activiteiten binnen het MGH en aan het project inloophuiskamer. De coördinator ondersteunt en begeleidt het team van de betreffende vrijwilligers.

In BBB+B Ons Thuis krijgen de asielzoekers ondersteuning in hun juridische procedures. Naast onderdak krijgen de bewoners woonbegeleiding, is er aandacht voor hun vluchtelingenproblematiek en het ontwikkelen van een gezond sociaal leven voor nu en gericht op hun toekomst.

De coördinator Activiteiten en Inloop doet de intakes van de bewoners BBB&B Ons Thuis en zoekt op basis van competenties en vaardigheden activiteiten, (vrijwilligers-)werk of dagbesteding voor hen.

Taken coordinator activiteiten en inloop

Taken

Opdracht

 • Het voeren van intakegesprekken met de bewoners van BBB&B Ons Thuis waarbij competenties, vaardigheden en wensen van bewoners t.a.v. activiteiten gekoppeld worden aan externe plaatsen en projecten waar activeringsmogelijkheden zijn.
 • Het ontwikkelen van eigen activiteiten zoals bv. werkprojecten, taallessen, zwemlessen of sportactiviteiten en activiteiten gericht op zelfstandig leven in onze complexe maatschappij voor de bewoners van BBB&B Ons Thuis.
 • Het opzetten en coördineren van (bestaande) activiteiten samen met bezoekers van het MGH voor bezoekers, deelnemers, hulpvragers waarin de koppeling gezocht wordt met de BBB+B Ons Thuis bewoners.
 • Het opzetten van een vorm van participatie van bezoekers/deelnemers bij de programmering van activiteiten.

Externe contacten

 • Contacten leggen met relevante externe partijen en het opbouwen en onderhouden van een netwerk met ketenpartners;

Interne contacten

 • De bewoners en bezoekers enthousiasmeren tot deelname aan de (organisatie van) activiteiten.
 • Deelname aan de teamvergaderingen BBB+B Ons Thuis en MGH

Functie-eisen

 • HBO niveau
 • Ervaring in het werken volgens de presentiebenadering of de bereidheid zich daar in te bekwamen
 • Ervaring in het organiseren van activiteiten
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers
 • Aantoonbare historie van resultaten op het terrein van toeleiding naar werk en activiteiten

Profiel            

De coördinator activiteiten en inloop heeft een sterk inlevingsvermogen en een flink portie geduld in de omgang met bewoners en bezoekers. Hij/zij is in staat om te luisteren, aan te sluiten, af te stemmen en te verbinden op de leefwerelden van bewoners en bezoekers. Kennis van de sociale kaart in Deventer is een pré. De coördinator kan goed schakelen tussen het eenvoudig communiceren met mensen met taalachterstand, hun sociale vaardigheid in onze samenleving en doelmatig in het realiseren van de gestelde doelen. Je bent een daadkrachtig, resultaatgericht iemand met een hands-on mentaliteit en ondernemerszin.

Positionering in de organisatie

De coördinator activiteiten en inloop legt verantwoording af aan de algemeen coördinator van het MGH. Hij/zij werkt nauw samen met de coördinator en vrijwilligers van BBB&B Ons Thuis.

Aantal uren:

De omvang van de functie is 70%-75%  van 36 uur waarbij er 8 tot 12 uur beschikbaar is voor BBB&B Ons Thuis. De inschaling vindt plaats in schaal 9 van de arbeidsvoorwaarden kerkelijke werkers PKN.

De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar en voor voortzetting afhankelijk van functioneren en financiering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert de Waal over BBB&B Ons Thuis via email BertW@meestergeertshuis.nl of 06-45712431 en voor de algemene informatie over het Meester Geertshuis met Marianne Kok via email marianne@meestergeertshuis.nl of 06-57514643.

Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan beide genoemde personen en sturen naar administratie@meestergeertshuis.nl