Wie zijn wij?

Bestuur

De Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Het Meester Geertshuis is een stichting met een ANBI-erkenning. Het bestuur bestaat uit 3 leden. Deze bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor het Meester Geertshuis onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Edwin van der Strate
  • Penningmeester: Eric de Ridder
  • Secretaris: Vacature
  • Algemeen bestuurslid: Bram de Borst

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@meestergeertshuis.nl