Wie zijn wij?

Bestuur

De Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Het Meester Geertshuis is een stichting met een ANBI-erkenning. Het bestuur bestaat uit zes leden. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor het Meester Geertshuis onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Theo van der Vegt, voorzitter
  • Bert de Gans, secretaris
  • Joke van Wijk, penningmeester
  • Ruurdje van Laar, lid
  • Teja Broekhuijsen, lid
  • Bram de Borst, lid