Wie zijn wij?

Bestuur

De Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Het Meester Geertshuis is een stichting met een ANBI-erkenning. Het bestuur bestaat uit 3 leden. Deze bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor het Meester Geertshuis onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Bram de Borst, voorzitter
  • Edwin van der Strate, secretaris
  • Theo Doetawihardja, penningmeester

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@meestergeertshuis.nl