Inspiratie

Inspiratie

Het Oecumenisch Diaconaal Centrum ontleent zijn inspiratie mede aan het toenmalige Meester Geertshuis. De inspiratie van Geert Grote geeft aan het huidige Meester Geertshuis een ziel, een stevige basis die geworteld is in de geschiedenis van Deventer zelf. Alle inwoners van Deventer mogen hier trots op zijn. Het waren immers de twee poten van de Moderne Devotie; de spiritualiteit en de dienst aan de naasten, die destijds Deventer stevig op de kaart zette. Aan ons de taak deze opnieuw vorm te geven. De leefregels van Geert Grote zijn ons daarbij van dienst. Hij legt de nadruk op de innerlijke vrijheid van de geest, de zuiverheid en vrijheid van de wil, inwendige rust en ingetogenheid.

Inspiratie, aandacht en een helpende hand, dat zijn de drie speerpunten van ons beleid. Het Meester Geertshuis anno nu is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. Het oecumenisch diaconaal centrum staat naast mensen en is bij mensen die in hun leven te maken hebben met onrecht en uitsluiting.

We geven praktische ondersteuning aan mensen en komen op voor een humane samenleving en het recht op volwaardig menszijn van een ieder.
Daarnaast geeft het Meester Geertshuis ruimte om verloren levenskracht te hervinden of te helen. Samen met de bezoekers gaan we op zoek naar de diepste levenskracht, naar het mooiste in mensen, naar sporen van de Levende God. En passant willen we hiermee ook bijdragen aan de spiritualiteit van de vernieuwing. Diaconie dient ook binnen de kerkgemeenschappen te leiden tot bewustwording van wat kerk-zijn inhoudt.