Geert Groote

Geert Groote

Mens, ideeën en levenswijze

Het Meester Geertshuis ontleent zijn naam aan Geert Groote en baseert zijn visie en werkzaamheden op diens gedachtegoed, zoals dat vooral na zijn dood uitdrukking vond in de Moderne Devotie. In dit verhaal vertelt Fokkelien von Meyenfeldt over de mens Geert Groote, zijn ideeën en zijn levenswijze. Het artikel wordt in delen geplaatst. Als het er eenmaal in zijn geheel op staat, kun je het van A tot Z lezen, maar er ook doorheen springen via de kopjes in het menu hiernaast. Naarmate er meer onderdelen van het verhaal op de site worden geplaatst,  verschijnen er ook meer kopjes in dit menu.
Je kunt de volgende onderdelen verwachten:

  • Activiteiten tot circa 1372
  • De ommekeer
  • Ontwikkeling gedachtegoed

Geert Groote & Etty Hillesum

Is er een verband tussen Geert Groote, die  600 jaar eerder leefde dan zij, en Etty Hillesum, anders dan dat beiden in Deventer woonden? Quinta Holthuis vertelde erover tijdens de Vrijwilligersavond 2016 van het Meester Geertshuis, dat in het Etty Hillesum Centrum werd gehouden. Achter het laatste kopje in het menu Geert Groote vind je het volledige verhaal.