Diaconie

Diaconie

Kracht van mensen versterken, daar draait het in het diaconaat om. Het gaat niet om het uitoefenen van liefdadigheid, maar om het zoeken naar gerechtigheid.

Gelijkwaardige relaties tussen mensen staan daarbij voorop. Denkend vanuit deze verhouding en met dit doel voor ogen is de diaconie initiatiefnemer en onderdeel van een breder netwerk van kerken en kerkelijke organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de regio. Te denken valt hier aan kleinschalige projecten gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, (illegale) migranten, vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum.

Ook de wijdere kring, buiten stad en regio, nemen we hier in beschouwing. Het diaconaat staat voor hulp – voor korte of langere tijd.

Het ándere verhaal

Daarnaast blijkt telkens weer in het diaconaat dat de problemen van mensen maar de helft van het verhaal zijn. De andere helft, die van de hoop en het plezier komt vanzelf naar boven wanneer mensen met elkaar optrekken. Dan ook komt het enthousiasme aan het licht om samen iets aan te pakken.

Het oecumenisch diaconaal centrum is ontstaan op initiatief van de protestantse, doopsgezinde/remonstrantse en katholieke kerk in Deventer.