Spreekuur voor hulpvragen

Spreekuur voor hulpvragen:
Informatie, advies en verwijzing

Nederland is een land met regels. Voor veel mensen wordt het steeds ingewikkelder daarmee om te gaan. Zij kunnen moeilijk of niet hun weg vinden door procedures en instanties, en weten daardoor ook weinig over de mogelijkheden die er zijn. Heb je vragen waar je zelf niet direct uitkomt, of weet je niet precies bij wie je terecht kunt voor een bepaalde (aan)vraag, of heb je gewoon behoefte aan een gesprek over je situatie, loop dan tijdens het spreekuur even binnen en we kijken samen wat er mogelijk is. De vrijwillige medewerkers van het Spreekuur voor Hulpvragen kijken samen met jou wat op dat momenten nodig is om te doen en brengen je eventueel in contact met reguliere instanties.

Waar en wanneer

Het Spreekuur voor Hulpvragen houdt iedere woensdag van 10.00  tot 12.00 uur een inloopspreekuur in het Meester Geertshuis. Wanneer je niet kunt komen op de bovengenoemde tijd, is het mogelijk om een afspraak te maken door een mail te sturen naar: spreekuur@meestergeertshuis.nl. Vermeld dan kort je vraag en zo mogelijk je telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Bellen kan ook naar het algemene nummer van het Meester Geertshuis 0570 – 613340. Geef je naam, telefoonnummer en vraag door en je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld door een medewerker van het Spreekuur voor Hulpvragen.

Voorbeelden hulpvragen

  • Je hebt hulp nodig en weet niet goed waar je naar toe kan gaan;
  • Je hebt behoefte aan een luisterend oor;
  • Je hebt geen geld voor je levensonderhoud, bijvoorbeeld omdat je in afwachting bent van inkomen, een uitkering of vanwege een schuldenregeling;
  • Je bent dak- of thuisloos en hebt een tijdelijk postadres nodig om weer een nieuw begin te maken.

Er kan in noodsituaties leefgeld, een lening of in overleg met de voedselbank een voedselpakket verstrekt worden. Indien nodig kunnen maaltijd- en kledingbonnen worden verstrekt.

Zie ook de pagina Budgetcoach.