Individuele hulp

Individuele hulp

Het Meester Geertshuis is een vrijplaats waar je elkaar kunt ontmoeten. Voor de goede orde: we zijn geen hulpverleners in de strikte zin van het woord. We trachten zorg te geven, we kijken naar wat er speelt bij de ander. We willen weten hoe het met hem of haar is. We willen de kracht van mensen versterken.

Daarom hebben wij onder meer een Spreekuur voor hulpvragen, waar je informatie en advies kunt krijgen, of zonodig wordt doorverwezen.
Daarnaast is er voor het Meester Geertshuis een vertrouwenspersoon actief.
Meer informatie over het spreekuur vind je via de links hiernaast.