Wie zijn wij?

Bestuur

De Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Het Meester Geertshuis is een stichting met een ANBI-erkenning. Het bestuur bestaat uit 5 leden. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor het Meester Geertshuis onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Bram de Borst, voorzitter
  • Bert de Gans, secretaris
  • Theo Doetawihardja, penningmeester
  • Ruurdje van Laar, lid
  • Marcel Holl, lid

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@meestergeertshuis.nl